Pasul 1 - Demararea consultarilor

Caracterul participativ al proiectului impune o scurta campanie de promovare a proiectului Inaintea lansarii oficiale a acestuia In cadrul comunitatii vizate. Activitatea are ca obiectiv asigurarea unui numar consistent de participanti necesar pentru desfasurarea proiectului si cresterea vizibilitatii acestuia.

Intalnire de lucru preliminara intre grupul nucleu format din locuitorii zonei si reprezentantii autoritatii locale pentru a stabili un plan de lucru coerent si continuu.

Pasul 2 - Dezvoltarea capacitatilor reprezentantilor comunitatii locale

Vom desfasura doua sesiuni de training care vor viza cresterea capacitatii reprezentantilor comunitatii locale de a participa la realizarea unei analize urbane participative, la definirea unei liste de prioritati de dezvoltare si de a participa activ in cadrul unor negocieri directe cu autoritatile locale.

Pasul 3 - Analiza urbana participativa a nevoilor locale

Vor identificate si ierarhiza prioritatile de dezvoltare asa cum sunt acestea vazute si intelese de catre locuitorii zonei, utilizand instrumente de specializate si consultarea publica a populatiei, astfel:

  • Analiza urbanistica se bazeaza pe metode de analiza specifice: analiza socio-economica, analiza circulatiilor, analiza fondului construit, analiza tipologiilor de locuire, analiza functionala, etc. Analiza se va efectua prin colectarea datelor din teren si pe baza documentelor de specialitate;
  • Consultarea reprezentantilor comunitatii locale, desfasurarea a 2 focus group-uri la care vor participa presedintii asociatiilor de proprietari din zona proiect, cat si alti reprezentanti locali interesati pe baza raportului de analiza urbana. In urma discutiilor, reprezentantii comunitatii locale vin cu sugestii, recomandari si observatii.
  • Analiza prioritatilor declarate la nivelul autoritatilor locale prin intermediul documentelor elaborate de acestea, e.g. planuri locale de dezvoltare, planul urbanistic zonal, proiecte de dezvoltare planificate si finantate.
  • Elaborarea raportului: vor fi sistematizate informatii si datelor obtinute si analizate in vederea utilizarii acestora In pregatirea sesiunii de vot si argumentarii planului de actiune locala.

 

Pasul 4 - Campanie pentru cresterea participarii cetatenilor la procesul de ierarhizare al prioritatilor locale

In cadrul campaniei, prin mijoace de comunicare adapatate vor fi prezentate (1) prioritatile de dezvolare a zonei si argumentele din spatele acestora; (2) prezentarea procesului de vot; (3) prezentarea relevantei procesului de vot si a rezultatelor.

Pasul 5 - Procesul de vot

Votul se va desfasura atat cu mijloace on-line cat si off-line. Pagina web a proiectului va gazdui platforma de vot si va contoriza in timp real rezultatele. Pentru sesiunea de vot offine, se vor monta 2 corturi de vot, unde locuitorii din zona de proiect isi vor putea exprima optiunile.

Pasul 6 - Elaborarea planului de actiune locala si introducerea acestuia pe agenda autoritatii locale

Finalizare fazei de analiza In cadrul proiectului se va materializa Intr-un (1) raport de compatibilitate a prioritatilor si (2) planul de actiune locala ce va fi propus pentru a fi introdus pe agenda autoritatii locale.

Raportul de compatibilitate va analiza:

  • nivelul de coerenta dintre prioritatile autoritatii locale si cele identificate la nivel local;
  • fezabilitatea implementarii proiectelor ce adreseaza prioritatile autoritatii locale In comparatie cu prioritatile comunitatii locale;
  • va descrie prin intermediul scenariilor de dezvoltare alegerea seturilor diferite de prioritati. In cadrul raportului va fi identificat nivelul de compatibilitate dintre prioritatile locale si cele ale autoritatilor locale, indicand diferentele si dificultatile.

Elaborarea planului de actiune locala reprezinta forma finala a exprimarii vointei democratice a comunitatii locale prin prisma prioritatilor locale de dezvoltare urbana, ce urmeaza a fi Inaintata ca propunere pentru a fi introdusa pe agenda autoritatilor locale spre implementare ca parte integranta a politicii locale de dezvoltare locala.

Vom organiza o sesiune de dezbateri si negociere In cadrul careia vor participa reprezentantii comunitatii locale, reprezentantii autoritatilor locale care au participat in cadrul proiectului si echipa de proiect.

Pasul 7. Elaborarea de ghiduri practice

In baza experientei derularii proiectului ParticipaCity se vor elabora trei ghiduri care vor fi distribuite online prin intermediul platformei ParticipaCity pentru a putea fi accesate liber. Rolul ghidurilor este de a disemina sistematic cunostintelor dobandite de-a lungul implementarii proiectului.

Rezultate asteptate: trei ghiduri, astfel:
(1) “Ghid de mobilizare, motivare si organizare a comunitatilor locale”,
(2) “Ghid de analiza urbana participativa pentru comunitatile locale, ONG-uri si profesionisti”,
(3) “Ghid de actiune pentru comunitatile locale privind politicile de dezvoltare urbana”.

Pasul 8 - Adaptarea platformei online ParticipaCity

In urma lectiilor invatate platforma ParticipaCity va fi modificata si adaptata în vederea reutilizarii acesteia de catre alte comunitati in demersurilor lor. Platforma va facilita replicarea rezultatelor proiectului in cadrul altor comunitati/zone.

Proiect realizat de:
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014
in cadrul fondului ONG Romania
Perioada de implementare: iunie 2014-aprilie 2016. Conţinutul
acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii
şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene
accesaţi www.eeagrants.org.