Ghid Legislativ

Categorii:
Nume:
  Pagina 1 din 1  
Legea administratiei publice locale

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicata)(actualizata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

?
Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (republicata)(actualizata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78673

?
Legea contenciosului administrativ (Protejarea cetateanului in fata abuzurilor institutiilor publice )

 

LEGE nr. 29 din 7 noiembrie 1990
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/793

?

 

Codul Civil

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (republicat)(actualizat)
(Legea nr. 287/2009)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884

?
Legea privind bunurile proprietate publica

LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (actualizata)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16209

Legea privind regimul concesiunilor

LEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998 (actualizat?)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16279

?
Legea privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687

?
Legea privind Accesul la informatie si participarea la luarea deciziei in probleme de mediu

LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 (actualizata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22438

?
Legea privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului (Avocatul Poporului)

 

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (republicata)(actualizata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11200

?

 

Constitutia Romaniei

ARTICOLUL 35 - Dreptul la mediu sanatos
ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare
ARTICOLUL 31 - Dreptul la informatie
ARTICOLUL 51 - Dreptul de petitionare

Sursa: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

Legea privind privind liberul acces la informatiile de interes public

 

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (actualizata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

?

 

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica (Implicarea in procesul de luare a deciziilor publice)

 

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (republicat?)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

?

 

Legea privind calitatea in constructii

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729

?
Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 (actualizata)
Sursa:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453

?
Legea nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133532

Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicat?)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794

?

 

Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

 

LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 (republicata)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/4066

?

 

Legea privind circulatia juridica a terenurilor

 

LEGE nr. 54 din 2 martie 1998
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/14220

?

 

Regulamentul General de Urbanism

 

REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM din 27 iunie 1996 (republicat)(actualizat)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164470

?

 

Norme metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism

 

NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 (republicate)(actualizate)
Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/164471

?

 

  Pagina 1 din 1  
Proiect realizat de:
Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014
in cadrul fondului ONG Romania
Perioada de implementare: iunie 2014-aprilie 2016. Conţinutul
acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii
şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene
accesaţi www.eeagrants.org.